Türkmenistan

İşankuli Amanlyev

Türkmenistan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi